Welcome to Biowatts anaerobic digestion calculator & feedstock marketplace

Marknadsplats för biomassa och biogasberäkningar snabbt och enkelt. Från organiskt avfall till energi på bara några klick.

biowatts.org är en biogaskalkylator som uppskattar energipotentialen i din biomassa vid anaerobisk rötning av organiskt avfall eller energigrödor till biogas.

Skapa ett projekt i biogaskalkylatorn och lägg till substrat från den befintliga databasen eller lägg till dina egna substatdata. Kalkylatorn bedömer biogaspotentialen samt produktionen av kraftvärme, värme eller fordonsgas. Kalkylatorn bedömer även inkomster från elförsäljning.